Kitab-ı Kıyam Nedir? (Yaratılan)

kitab-ı kıyam


Kitab-ı Kıyam Nedir?


Netflıx'te yayınlanan Yaratılan adlı dizide geçen"Kitab-ı Kıyam" terimi, Arapça kökenli olup "Kıyam Günü Kitabı" veya "Kıyamet Günü Kitabı" anlamına gelir. İslam mitolojisinde, Kıyamet Günü ve sonrasındaki olayları anlatan bir kitap olarak kabul edilir. Bu terim, İslam eschatolojisi (kıyamet ve sonrasıyla ilgili öğretiler) bağlamında kullanılır.

Ancak, bu terim tüm İslam dünyasında aynı anlamı taşımayabilir ve farklı dini veya kültürel gruplar arasında farklı yorumlanabilir. Bu nedenle, terimin kullanıldığı bağlama göre anlamı değişebilir. Eğer bu terim hakkında özel bir referans veya metin varsa, bu metni inceleyerek daha spesifik bir bilgi edinmek faydalı olacaktır.

Daha yeni Daha eski